Przejdź do treści
Home | Amazon regulamin sprzedawcy

Amazon regulamin sprzedawcy

  Każdy sprzedawca na Amazon.com powinien prowadzić sprzedaż internetową zgodnie z regulaminem Amazon USA, który jest nieustannie zmieniany przez firmę Amazon. Istnieje bardzo wiele specyficznych warunków związanych prowadzeniem sprzedaży na amazon USA, a jednym z takich warunków jest wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w USA, tzw. “general liability insurance”, z minimalnym limitem 1,000,000 dolarów. Dodatkowo regulamin sprzedawcy Amazon wymaga od każdego sprzedawcy na Amazon USA, aby jego amerykańska polisa ubezpieczeniowa OC chroniła firmę Amazon jako osobę trzecią, tzw. „additional insured”

  amazon regulamin sprzedawcy
  Amazon regulamin sprzedawcy

  Sprzedaż na Amazon wymaga posiadania ubezpieczenia OC w USA

  Bardzo często zagraniczny podmiot zainteresowany prowadzeniem sprzedaży na Amazon USA lub już prowadzący sprzedaż na amazon.com, nie rozumie lub nie podchodzą poważnie do regulaminu sprzedaży na amazon.com i wymogu posiadania ubezpieczenia OC w USA. Wymóg ubezpieczenia sprzedaży internetowej prowadzonej na rynku USA jest oficjalny zapisany w regulaminie sprzedawcy Amazon.

  Zagraniczny podmiot posiadający aktywne konto sprzedawcy na Amazon com nie powinien zakładać, że może prowadzić sprzedaż na amazon.com w USA bez wymaganego ubezpieczenia OC tylko dlatego, że w przeszłości firma Amazon “pozwalała” na prowadzenie takiej sprzedaży internetowej na rynku europejskim lub Amazon nie wymagał ubezpieczenia OC przy wprowadzeniu towaru do magazynu Amazon FBA na terenie USA. Zagraniczni sprzedawcy na amazon bardzo często podchodzą do tej kwestii w następujący sposób:

  ”…znajomy sprzedawca na Amazon z Polski sprzedaje od dawna na Amazon.com i nie posiada ubezpieczenia sprzedaży na amazon w USA” 

  W celu zrozumienia jak ryzykowana jest sprzedaż internetowa na amazon com bez wymaganego ubezpieczenia OC warto przedstawić następujący fakt. Rynek USA jest specyficznie słynny z wytaczania spraw sądowych w nawet bardzo błahych sprawach. Złożenie skargi sądowej przeciwko każdemu podmiotowi, który wprowadził wadliwe produkty na rynek amerykański jest bardzo łatwe. W USA jest niezliczona ilość prawników jak i kancelarii prawnych poszukujących nowych źródeł dochodów. Jednym z nich jest wprowadzenie produktu, który wyrządził szkody dla amerykańskiego konsumenta. Na rynku USA wszystkie podmioty uczestniczące w sprzedaży produktu, który przyczynił się do wypadku, uszczerbku na zdrowiu, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie wadliwego produktu na rynek amerykański. W praktyce oznacza to, iż amerykański konsument będzie próbował wytoczyć sprawę sądową lub wciągnąć do arbitrażu jak najwięcej podmiotów. W przypadku zabawki wyprodukowanej w Polsce i sprzedawanej na Amazon.com, która przyczyni się do uszkodzeń ciała podczas jej używania, rodzice dziecka będą mogli wytoczyć postępowanie arbitrażowe w USA przeciwko:

  • Polskiemu producentowi zabawek
  • Dystrybutorowi produktu w USA, jeżeli taki istnieje,
  • Sprzedawcy na amazon.com, a także
  • Firmie Amazon

  Podczas gdy w USA najczęściej wytacza się sprawy sądowe w sądach stanowych gdzie znajduje się poszkodowany, regulamin sprzedaży na amazon.com narzuca na sprzedawcę na Amazon.com i poszkodowanego konsumenta w USA wymóg przeprowadzenie arbitrażu na terenie Stanów Zjednoczonych. Wciągnięcie w arbitraż zagranicznego producenta i sprzedawcę na amazon jest trudne, stad firma amazon staje się najłatwiejszym celem dla amerykańskiego prawnika.

  Dlatego firma Amazon słusznie chce chronić swoje własne interesy i robi to poprzez regulamin sprzedawcy, wymagając posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej od sprzedawców na jej platformie. Amazon com sprzedaje miliony produktów dziennie i istnieją tysiące lub setki tysięcy kont biznesowych na Amazon USA. Jest pewne, iż wielu sprzedawcom na Amazon ”udaje się” prowadzić sprzedaż na Amazon.com łamiąc regulamin sprzedawcy, tzn. prowadzić sprzedaż internetowa na rynku USA bez posiadania wymaganego ubezpieczenia OC. Firma Amazon naraża siebie na ryzyko nie znajdując takich sprzedawców i nie egzekwując agresywnie brak posiadania amerykańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W tym momencie warto jednak zastanowić się, który z podmiotów uczestniczących w prowadzeniu sprzedaży na Amazon USA ma naprawdę najwięcej do stracenia łamiąc regulamin sprzedawcy.

  Sprzedaż na Amazon com a blokada konta

  Złamanie regulaminu sprzedawcy najczęściej oznacza blokadę konta Amazon, a blokada konta Amazon w USA będzie najczęściej kosztowna jedynie dla sprzedawcy Amazon. Załóżmy, że po upływie pierwszych 6 miesięcy sprzedaży na Amazon.com, zagraniczny sprzedawca na rynku USA zbuduje znaczącą sprzedaż produktów na Amazon.com i będzie posiadać setki lub tysiące zadowolonych klientów na rynku amerykańskim.

  Co stanie się w momencie, gdy firma Amazon odkryje sprzedawcę Amazon, który od dawna świadomie łamał regulamin sprzedaży Amazon? Dla firmy Amazon zagraniczny sprzedawca łamiący regulamin sprzedaży jest jednym z setki tysięcy sprzedawców na Amazon.com. Amazon może bardzo szybko zablokować konto sprzedawcy, przez co kompletnie zatrzyma sprzedaż internetową na Amazon USA, a zagraniczny sprzedawca Amazon w ciągu 5 minut straci cały dochód, który uzyskiwał ze sprzedaży na Amazon.com. Blokada konto sprzedawcy na Amazon.com to nie tylko strata tygodni, aby uzyskać wymaganą polisę ubezpieczeniową w USA, ale także przebrnięcie przez tygodniowy lub miesięczny proces odblokowania konto sprzedawcy na Amazon. W powyższym scenariuszu pozytywnie zakładamy, że firma Amazon zgodzi się odblokować konto sprzedawcy Amazon, który prowadził sprzedaż internetową na rynku USA nie zgodnie z regulaminem sprzedaży Amazon. W rezultacie sprzedawca niespełniający warunków Amazon ryzykuje utratą najczęściej jedynego kanału sprzedaży na rynku USA, utratą renomy na rynku amerykańskim, którą budował miesiącami lub latami, jak i obecnych i potencjalnych klientów w Stanach Zjednoczonych. Reasumując, zagraniczny sprzedawca Amazon prowadzący sprzedaż na amazon com powinien robić zgodnie z regulaminem sprzedaży Amazon i uzyskać polisę ubezpieczeniową OC na rynek amerykański i w ten sposób zmniejszyć szanse blokady konta Amazon.com.

   

  Amazon regulamin sprzedaży wznowienie z Lipca 2019

  Sąd Apelacyjny w Stanie Pensylwania uznał firmę Amazon odpowiedzialną za szkody spowodowane przez wadliwy produkt sprzedany na platformie Amazon.com przez sprzedawcę zewnętrznego. Link do artykułu. W przypadku gdy firma Amazon nie wygra apelacji w tej sprawie lub przegra więcej podobnych spraw w innych amerykańskich stanach, firma Amazon może narzucić dodatkowe wymogi bezpieczeństwa na produkty sprzedawane na amazon.com lub bardziej rygorystycznie egzekwować wymóg posiadania ubezpieczenia na rynku USA.

  Amazon ubezpieczenie wznowienie z Sierpnia 2020

  Sprawa Berger v. Amazon. Kalifornijski wydał decyzje, że Amazon może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za obrażenia spowodowane wadliwym produktem zakupionym na Amazon.com. Sprawa dotyczyła wadliwej baterii, która eksplodowała. To jest pierwszą tego rodzaju cywilna w USA gdzie firma Amazon została uznana współwinna sprzedaży wadliwego produktu, pomimo iż Amazon.com jest jedynie platforma internetowa, pośrednikiem który nie jest uważany za agent sprzedawców oferujących swoje produkty na amazon.com. Więcej informacji.

  Wznowienie

  Od Lutego 2022, firma Amazon zwiększa weryfikowanie polis ubezpieczeniowych od sprzedawców zagranicznych. Dowiedz się więcej.