Przejdź do treści
Home | Oddelegowanie pracownika do pracy w USA

Oddelegowanie pracownika do pracy w USA

  Bardzo często otrzymujemy zapytania dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w USA. Większość zapytań posiadały dwa wspólny elementy. Polski podmiot otrzymuje zlecenie na wykonanie prac na terenie USA od europejskiego partnera, a polska firma posiada bardzo ograniczona wiedze o realiach rynku amerykańskiego, wymogach wizowych i regulacjach prawnych w Stanach Zjednoczonych.

  Prawo pracy w USA

  Wybrane kwestie związane z oddelegowaniem polskich pracowników do legalnej pracy w USA.

  • Nie ma mowy o planowaniu podatkowym, gdy oddział polskiej firmy  w Stanach Zjednoczonych będzie generował dochód z rynku amerykańskiego.
  • Projekt najczęściej będzie wymagał otwarcia oddziału spółki w USA.
  • Europejscy pracownicy nie mogą podjąć legalnej pracy w USA bez posiadania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA.
  • Uzyskanie wizy pracowniczej nie jest tanie. Kazda wiza pracownicza do USA będzie kosztować parę tysięcy dolarów jedynie w opłatach administracyjnych.
  • Podmiot prowadzący działalność gospodarcza w więcej niż jednym z amerykańskich stanów, posiada dodatkowe stanowe obowiązki podatkowe.
  • Wykonywanie niektórych prac na terenie USA wymaga posiadania specjalistycznych licencji.
  • Umowa zlecająca wykonywanie prac na terenie USA powinna pozwalać na wykonywanie prac przez podmioty trzecie.
  • Polski pracodawca, jak i pracownicy wykonujące prace na terenie Stanów Zjednoczonych będę płacić i odprowadzać podatki w USA.
  • Zatrudnienie lokalnych podwykonawców w USA będzie nierealne w przypadku gdy europejski podmiotów nie zna realiów rynku amerykańskiego.
  Polski pracodawca planujący legalne oddelegowania parunastu lub więcej pracowników do pracy w USA powinien być świadomy, iż taki proces zajmie wymaga przygotowania strategii działania na rynku USA, a europejski pracodawca napotka na wiele barier które ciężko będzie rozwiązać przebywając w Polsce.
   
  Reasumując: szybkie przyjęcie “dużego” projektu w USA bez przeprowadzenia analizy i przygotowania strategii z lokalnym doradcą w USA może zakończyć się bardzo źle dla polskiego podmiotu planującego szybkie wysłanie tańszych polskich pracowników do wykonania prac na terenie Stanów Zjednoczonych

  Jeżeli potrzebujesz pomoc przy uzyskaniu wiz pracowniczych do USA i przeprowadzeniu procesu delegowania europejskich pracowników do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych napisz do nas. Email: [email protected]

  Wznowienie z Czerwca 2024. Polski pracownik w amerykańskiej firmie dostał zakaz wjazdu do USA na wizie B1. Klient posiada oddział firmy w Teksasie. Pracownik parokrotnie przyjeżdżał do USA w celach biznesowych, podczas ostatniego wjazdu pracownik otrzymał zakaz wjazdu do USA do momentu otrzymania wizy pracowniczej.